SHY Virtual Laserforum

Tervetuloa SHY:n kolmipäiväiseen Virtual Laserforum 2020 -webforumiin verkostoitumaan alan huippuasiantuntijoiden kanssa, sekä kuulemaan viimeisimmät lasertyöstöalan kuulumiset. Muista kysyä, keskustella ja verkostoitua tapahtuman ryhmä-, tai henkilökohtaisissa videoneuvotteluissa, sekä palvelun somekanavissa.

SHY Virtual Laserforum

Klo.
Mitä uutta lasertyöstön maailmassa

Lasertyöstön sovelluskenttä laajenee jatkuvasti erityisesti kuitu- ja diodilasereiden ominaisuuksien kehittyessä ja kustannusten laskiessa. Esityksessä käydään läpi lasertyöstölaitteistomarkkinoiden tilanne sekä nostetaan joitain uusimpia lasertyöstöteknologioita, kuten:

 • Laserhitsaus muokatulla lasersäteellä
 • Käsikäyttöiset laserhitsauslaitteet
 • Laserhitsauksen uudet railonseuranta- ja prosessimonitorointiteknologiat
 • Alumiinin monilankalaserhitsaus
 • Kuparin hitsaus sinisen aallonpituuden lasereilla
 • Muovi-metalli -liitosten laserhitsaus
Klo.
Andrey Gumenyuk, Fraunhofer IPK
New developments in high power laser and hybrid welding of thick plates for application in modern ship building
Klo.
Akkumoduulikokoonpanon tutkimus Turussa – kokoonpanohitsauksen haasteet
Turun alueelle on tehty suuria panostuksia joiden avulla luodaan uutta merkittävää konetekniikantutkimuskeskittymä palvelemaan yritysvetoista tutkimusta. Akkuteknologiat ja varsinkin niiden moduulikokoonpanot ovat nousseet yhdeksi uudeksi tutkimusaiheeksi. Akut ovat lämpötila herkkiä komponentteja joiden liitoksilta vaaditaan pitkäaikaista luotettavuutta. Liitokset ovat yleisesti hitsejä ja hitsausmenetelmänä on usein laserhitsaus.
Klo.
Ingo Staudinger, Messer Griesheim GmbH
Bevel cutting of steels and stainless steels by laser
The presentation will be covering the following subjects:
 • Short introduction of Messer cutting systems
 • Introduction of laser cutting results and large-format Messer machines
 • Laser bevel technology simple
 • Laser bevel technology enhanced: "Multiple Cuts"
 • Height pressure N2-bevel cutting of stainless steel
 • Outlook to further development
Klo.
Henrikki Pantsar, TRUMPF inc.
Sähköautojen valmistuksen vaatimuksia ja mahdollisuuksia, huipputuotteita lasertyöstön teknologialla

Lasereilla on merkittävä asema sähköautojen ja -komponenttien tuotannossa. Menetelmien kirjo kattaa eri vaiheita body-in-white-tuotannosta tehoelektroniikkaan, akkujen valmistukseen ja liitäntään, sähkömoottoreiden valmistukseen ja uusien alustojen valmistukseen. Samalla korostuvat tarpeet valmistuksen digitalisaatiolle, sensoriteknologialle, laatutiedon keruulle ja eri aallonpituuksille. Tässä esitelmässä käsitellään laserteknologian käyttöä sähköautojen eri valmistusvaiheissa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia näihin teknologioihin liittyen.

Klo.
Antti Kuusisaari, Prima Power
Levy- ja kappaleenkäsittelyn luotettava automatisointi laserleikkauksessa

Esityksessä käsitellään seuraavia asioita:

 • Prima Power laser tuoteperheet, 2D ja Combilaser
 • Materiaalivarastot
 • Aihiolevyjen käsittely- ja lastausautomaatio
 • Kappaleiden poiminta ja pinonta
 • Kappaleiden siirto seuraavaan työvaiheeseen
 • Materiaali- ja kappaletietojen hallinta ohjelmistoilla
 • Tuotannon ohjauksen tärkeys automaatisoidussa työstössä.

SHY Virtual Laserforum - Metallien 3D-tulostuksen laatu ja WAAM-prosessi

Klo.
Prosessimonitorointi jauhepetisulatuksen laadunvarmistuksessa
Quality assurance remains a challenge for the application of laser powder bed fusion additive manufacturing (L-PBF AM) for critical applications. The unique layer-by-layer nature of the building process enables in-situ process monitoring, providing the possibility of detecting the time and place of defects as they are formed. During recent years, process monitoring methods for L-PBF have been extensively developed, introduced to the market and their use for quality assurance researched. In this presentation, the main process monitoring methods for L-PBF are introduced and the current capabilities of correlating the monitoring signals with part defects (such as porosity) for the most developed solution, melt pool monitoring (MPM), are presented.
Klo.
Jari Tuominen, Tampere University
Jorma Vihinen, Tampere University
Wire and Arc Additive Manufacturing (WAAM)
Lankahitsaussuorakerrostus kaarimenetelmillä (WAAM) on korkean materiaalitehokkuuden ja tuottavuuden valmistusmenetelmä, jossa 3D-kappaleita kasvatetaan lähelle lopullisia mittoja ainetta lisäämällä. Toteutustapansa ansiosta metalleja voidaan tulostaa ilman kokorajoituksia tasomaisten perusaineiden päälle sekä myös jo olemassa olevien kappaleiden tai muotojen pinnoille, mikä mahdollistaa erilaisten kalliiden koneenosien korjauksen ja uudelleenvalmistuksen tai lisäarvoa tuottavien piirteiden ja muotojen lisäämisen komponenttien pinnoille. Esityksessä käydään läpi erilaisia WAAM-menetelmiä, menetelmään soveltuvia metalliseoksia, sovelluskohteita, tulevaisuuden kehitystrendejä sekä esitellään Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella sijaitsevan robotisoidun WAAM-työaseman toimintaa.